17 december, 2019

Zichtbaar in 2019


Het tweede jaar als zelfstandig ondernemer. Hoe verging mij dat?

In 2019 werden tekenen en opstellen een groot onderdeel van mijn werk als facilitator en coach – ik kreeg er steeds meer opdrachten in. En ook de vraag naar trainingen in bewonersparticipatie nam toe.
Net als het jaar ervoor begon 2019 rustig, januari en februari waren opstartmaanden. Met wat tekenworkshops en tekenopdrachten. Onder andere voor het jaarverslag van Unicef: ik leerde het team tekenen en samen maakten we de beelden die ik in één stijl afmaakte en die vervolgens plek kregen in het verslag.

In het voorjaar volgden mooie trainingen en teamopdrachten: een buurtteam in Den Haag naar een volgende fase helpen, het leerprogramma ‘middengroepen betrekken’ waar we werkende principes destilleerden uit de ervaringen van 10 energiecoöperaties en wijkinitiatieven uit heel Nederland, een training voor de medewerkers van de Duurzaamheidswinkel in IJsselmonde – dat buurtbewoners helpt naar de volgende stap in energiebesparen, de opleiding tot energiecoach in Pendrecht.

En prachtige één op één individuele coachingsopdrachten tussendoor. Ook startte ik met sjamane Nanna Nicole Ros een drieluik systemisch sessies met kleine groepen. Over ouderschap, over vrouwzijn, over ambitie en verlangen. Mijn verlangen om systemisch werken toe te passen kreeg zo meer en meer vorm. We werken fijn samen dus dat smaakte naar meer…

En toen kwam de prachtigste opdracht ooit, een co-creatie – samen met Uitgeverij Het Noorderlicht: we gingen een systemische bullet journal maken, notitieboek met puntjes en uitspraken van 25 systemisch werkers uit Nederland en Vlaanderen. Omdat het een nieuw product was, besloten we het te crowdfunden: de opstellers betaalden elk een stukje. Zou dat lukken? In mei waagden we de stap en…. binnen een week stapten 25 collega’s in. Zo snel was de voorfinanciering rond. Dus dat werd mijn zomer opdracht: 50 tekeningen, 25 interviews. Superinspirerend was dat, bij velen ging ik langs, een aantal sprak ik telefonisch – stuk voor stuk bijzondere warme persoonlijke gesprekken – kwetsbaar en open, een lach en een traan, ontwikkeling in beeld, in het hier en nu, en verder. Het enthousiasme van alle mede eigenaren voor mijn tekeningen en ons product was aanstekelijk, zoveel steun en aandacht, live en via social media – ik heb nog nooit zoveel aandacht ervaren. Dat was natuurlijk ook dubbel: genieten én ongemakkelijk – zo boven het maaiveld uit, dat maakt ook kwetsbaar. Dat mogen ervaren leerde me als het ware voor het eerst te gaan staan en volledig aannemen dat werken ook en vooral mag gaan over genieten van wat ik doe en waar ik goed in ben –  dus 2019 is het jaar dat ik zichtbaar werd! En wát een prachtig boek is het geworden! Het ‘SBJ’ nodigt jou uit om op reis te gaan, je onderweg te laten inspireren door wat je in het boek en in jezelf tegenkomt, en daar dan verslag van te maken. Zin in? Hier kun je het bestellen.

Het najaar en voorjaar waren voor ICT bedrijf Centric waar ik aan de slag mocht in een bijdrage aan samenwerking en organisatie ontwikkeling, met mijn bagage als systemisch coach en coördinator facilitatorteam: waar zitten hier de hefbomen, waar stroomt het, waar mag naar gekeken worden?

En intussen groeide Het Klimaatavontuur  – samenwerkingsverband tussen Kirsten Notten, Ariane Lelieveld en mijzelf dat de bewoner centraal zet in de energietransitie. In het voorjaar gaven we training via de Klimaatacademie van het Klimaatverbond, en maakten we maatwerk voor nieuwe opdrachtgevers: zo trainden we in Leusden een team van energiecoaches. We leerden ze om hun eigen klimaatavontuur in te zetten en gebruik te maken van wrijvingskracht. Wat ervaar je in dat eerste contact met bewoners? Hoe leer je gebruik maken van de taal van je lijf en het echte contact maken? Voorbeelden van vragen die bij ons regelmatig terugkomen. Ze geven een prachtige set informatie voor een stakeholder analsyse. De coaches gingen naar huis met bouwblokken voor een gezamenlijk plan van aanpak. Zo combineren wij trainen met strategievorming en teamontwikkeling.

Nieuwe samenwerkingen volgden in het laatste kwartaal, en dat is een mooie opmaat voor 2020. Want we gaan overal in het land gespreksleiders opleiden om EnergyParties te begeleiden – een samenwerking tussen 070Energiek en Buurkracht. Klimaatavontuur werkte mee aan het ontwikkelen van de training, die facilitators een mooie eenvoudige inleiding geeft in verduurzaming van je huis, en technische mensen mooie eenvoudige ingangen om een gesprek te leiden zodanig dat iedereen aan het woord komt en buren gaan samenwerken.

De samenwerking met Pentascope en Synthetron krijgt vorm – Dialogen in het Dorpshuis – waarmee we slagkracht kunnen bieden in de buurt: nu kunnen we gesprekken bieden met heel grote representatieve groepen, en zowel virtueel – on line als fysiek – offline in het buurthuis. We combineren de slimme chat- en enquete- software van Synthetron met leer- en ontwikkelkennis van Pentascope en de verduurzamingskennis, dialoogervaring en embodied learningkracht van Het Klimaatavontuur. Volgend jaar zetten we dat voort in Groningen, Rotterdam en Den Haag.

Mooi getimed kwam in de laatste maand van dit jaar het verzoek om toe te treden tot het bestuur van de Stichting Lokaal Voedsel, die de gymzaal beheert waar grassroots duurzame voedselinitiatieven zoals LekkerNassûh, De Volkskeuken en de Conscious Kitchen huizen. Deze initiatieven laten zien hoe het mogelijk is om betaalbaar biologisch te eten uit een korte keten – rechtstreeks van de boer. De Stichting gaat gymzaal kopen en verbouwen. Een nieuwe fase in de Haagse voedseltransitie breekt aan. En ik mag getuige zijn en helpen vormgeven. Dankbaar stemt me dat omdat zuiver eten mijn passie is en je er zo een enorme directe eigen impact mee kunt maken op het klimaat. Ook dit is klimaatavontuur.

Een kadootje aan het eind van 2019 was PakjeKunst. Het hele jaar door heb ik me mogen laten raken door emotie en ontmoeting in dans. Steevast zette ik mijn indrukken van een dansavond om in een tekening. Ik zei dan ook volmondig ja toen de leraren mij vroegen of ik met mijn bedding wilde assisteren in twee leergroepen. Kroon op dit werk waren het vormgeven en begeleiden van experimenten met systemisch werk in de dans. Wat een verdieping bracht dat bij de dansers, en in hun contact. Dat mocht verder gedeeld worden. Ik trok de stoute schoenen aan en… mijn danstekeningen kwamen in PakjeKunst: kleine kunstwerkjes die je uit een antiek sigarettenautomaat trekt. In Den Haag staat deze bij MIAW, kunstenaarsverzamelatelier tegenover Paleistuin op de Noordwal. Zo leerde ik hoe beweging in een doosje past.

In het najaar zetten Nicole en ik de systemische groepen door, naar maandelijkse bijeenkomsten. Hier zien we onszelf steeds meer werken met stilte, verstilling en beweging. En steeds minder met woorden. En zo komt er voor mij werkenderweg focus en richting in mijn faciliteer- en coachwerk, en leer ik waar ik van ben:

Steeds gaat het over leren met lijf en hoofd, hart en handen; om blokkades of dilemma’s, en dode sporen te mogen ervaren en aankijken en daar dan vervolgens met creatieve werkvormen – tekenen, beweging, dans – vorm en uiting aan geven. Het gaat over bedding geven – aanwezig zijn en erbij blijven zodat ruimte ontstaat om te voelen en te verwoorden wat er onder de waterlinie speelt. Gevoel plek geven in zakelijke context. Dat geeft verdieping in mijn procesbegeleiding – waarmee ik (groepen) mensen help om in een gezamenlijk vraagstuk naar gedragen oplossingen te komen én de uitvoering ervan samen op te pakken. Dat doe ik in de energie- en voedseltransitie op wijkniveau, in organisatieontwikkeling op teamniveau, en op individueel niveau in persoonlijk leiderschap en werkplezier. 

Het is klaar voor dit jaar. Ik mag uitrusten en nieuwe energie opdoen. Voor het klimaatavontuur dat voor de deur en in de agenda staat. En om nieuwe ideeën uit te werken. Een paar liggen er al. Want mijn verlangen voor 2020 is om een groter eigen aanbod neer te zetten: heel graag start ik een maandelijkse systemische intervisiegroep voor professionals die met regelmaat samen thema’s en vraagstukken in hun werk willen verkennen, en willen leren om hun eigen bedding te vergroten. Locatie heb ik al op het oog – dat wordt centrum Den Haag in de buurt van het station of in Bezuidenhout. Eenzelfde idee gaat over systemische intervisie in ouderschap –  in mijn eigen buurtje. In januari start ik weer met workshops zakelijk tekenen met een coachingscomponent erin. Op 9 januari ga je bijvoorbeeld met een beeld van jouw goede voornemen of doel voor 2020 naar huis. Je kunt je nog aanmelden. En ik ga experimenteren met een workshop systemisch tekenen voor opstellers. Word je enthousiast van deze ideeën, dan is vooraanmelding natuurlijk van harte welkom! Wil je me regelmatiger volgen dan één jaarbericht? Dat kan via facebook en Instagram.

Hiermee sluit ik het boek van 2019. Ik wens je fijne feestdagen! Ik zie je graag in 2020.