Bewonersparticipatie

Hoe kun jij als professional of koploper ervoor zorgen dat bewoners samen aan de slag gaan? Hoe kun je bewoners ondersteunen die al aan de slag zijn? Daar kan ik je bij helpen. Als programmamaker, facilitator, gespreksleider, trainer of als coach.

Zo begeleid ik bewonersbijeenkomsten en –trajecten in grote en kleinere gemeenten met verschillende thema’s – de wijkagenda, de inrichting van een park, duurzaam lokaal voedsel, warmteuitvoeringsplannen, parkeren en mobiliteit. En ik ondersteun initiatiefnemers en energiecoöperaties in hun gesprekken met omwonenden van zon- en windprojecten. Wij zijn allemaal ook bewoners – jij, ik, en andere bewoners in wijken, buurten, dorpen, het buitengebied. We zijn op weg naar een duurzamere samenleving. Alleen en samen met onze naasten, huisgenoten, buren, straatgenoten. Zullen we samen op klimaatavontuur?

Graag draag ik mijn kennis en vaardigheden over. Daartoe ontwikkelde ik met partners de Academie voor Bewonersparticipatie. Met daarin onder andere een leergang over de begeleiding van bewonersparticipatie – voor beleidsmakers, initiatiefnemers, energie- en woningbouwcorporaties, opbouwwerkers. En een training in het begeleiden van bewonersbijeenkomsten.

Ook coach ik teams en professionals. Dat kan bijvoorbeeld gaan over steviger onderbouwing van de eigen regierol in bewonersparticipatie, of over krachtiger benutten van talenten en missie, of over beide. Maar ook over spanning, vastlopen of een andere richting willen inslaan.

In mijn werk maak ik gebruik van narratieve, creatieve en systemische werkvormen. Dat zijn werkvormen die ervoor zorgen dat jij jouw eigen wijsheid zo goed mogelijk aanspreekt. Meer informatie over mijn werkmethode vind je hier.

Wil je kennismaken? Bel of mail me dan!

Wil je mijn aanpak ervaren? Boek dan een online op de tekentafel: in 60-90 minuten brengen we samen jouw vraagstuk in beeld.