Samen op Klimaatavontuur – leergang bewonersparticipatie

Voor professionals bij overheid, initiatiefnemers, woningbouwcorporaties en sociaal werkers die werken met bewoners en professionele stakeholders en een van beide (of allebei) een uitdaging vinden.

Programma:

 • Persoonlijk dashboard als kompas in de transities
 • Omgevingswet
 • Beginselen van zorgvuldige participatie
 • Stakeholder- en sociale analyse
 • Praktische veranderkunde
 • Quick scan plangebied
 • Participatiekracht, sociaal model
 • Oversheidsrollen en overheidssturing
 • Eigen rol, invloed en talenten en zicht op het systeem
 • professionele stakeholders in hun kracht zetten
 • Interview- en dialoogtechnieken
 • 10-Stappenplan voor elke participatiestrategie
 • Bouwblokken voor elke trede van de participatieladder
 • Eigen casus en voorbeelden uit de praktijk
 • 2 x 2 dagen, 2 uur coaching, 1 terugkomdag, buddysysteem
 • Op locatie
 • LeerMethode: ervaren, reflecteren, verrijken
 • Prijsindicatie: €5000,- per deelnemer
 • 6-10 deelnemers

Resultaat:
Handvatten voor participatieplan bij de eigen casus

 


Het aanbod van de Academie voor Bewonersparticipatie:

Leergang bewonersparticipatie | Training bewonersavond leiden | Basistraining Klimaatavontuur |Workshop vraaganalyse & systeem verkennenWerkplaats Klimaatavontuur – intervisie |Professional op Klimaatavontuur – coaching