Training bewonersbijeenkomst leiden

En terwijl de bewoners zo naar elkaar luisterden, veranderde de sfeer. In de aanvankelijke argwanende bijna boze spanning, schoof er iets. Een voorzichtig begrip, een begin van met elkaar meedenken. Dat kwam omdat de voorzitter uitstraalde dat alles er mocht zijn. Dat gaf meteen respect en rust.

In mijn werkpraktijk zie ik veel spanning rond bewonersbijeenkomsten, en dat is niet zo raar. Het lijkt wel of er alleen maar boze mensen op afkomen die zich hebben opgeladen om hun gal te spuwen. Maar is dat ook zo?
Goede tweede is een soort bevroren gelatenheid: het moet nou eenmaal, dus gewoon zo min mogelijk tijd voor gesprek en zoveel mogelijk zenden. En lastige vragen afkappen….

Je raadt het al: het kan ook anders! Hoe maak je van je bewonersbijeenkomst een vehikel voor begrip en samenwerking? Dat kan ik je leren! En het mooie is dat zoals veel dingen, het staat en valt met een goede voorbereiding. Dat is 90% van het succes. Doe je mee? 

Voor wie:
projectleiders, ambtenaren, consultants, ontwikkelaars in het publieke domein die te maken krijgen met het informeren en consulteren van bewoners.

Resultaat:
Je weet hoe je een bewonersavond moet ontwerpen en waar je op moet letten om er een succes van te maken. Je hebt vertrouwen in je eigen rol als voorzitter / gespreksleider.

Programma:

 • Doel en participatieintensiteit – behoeften in kaart
 • Uitnodigen
 • Programma ontwerpen & spelregels
 • Rol en houding van de voorzitter
 • Diep luisteren: wat is dat en hoe doe je het?
 • EHBO en omgaan met weerstand
 • Eigen casus en Voorbeelden uit de praktijk
 • 4 dagdelen
 • Digitaal of Op locatie
 • LeerMethode: ervaren, reflecteren, verrijken
 • Prijsindicatie: €2000,- per deelnemer
 • 6-10 deelnemers

 

Het aanbod van de Academie voor Bewonersparticipatie:

Leergang bewonersparticipatie | Training bewonersavond leiden | Basistraining Klimaatavontuur |Workshop vraaganalyse & systeem verkennenWerkplaats Klimaatavontuur – intervisie |Professional op Klimaatavontuur – coaching