Bewoners in beweging

Bewoners bewust maken van wat er in hun leefomgeving staat te gebeuren en moet gebeuren, en bewoners – zelf en gezamenlijk – in beweging brengen, daar gaat het over in mijn aanpak.

#hoedan?
Mijn aanpak omvat:

Intake, en reflecties per stap
Van contact naar contract: met opdrachtgever verkennen we o.a. participatie intensiteit en mandaat

Samen verkennen: de omgeving in kaart – hoe ziet deze eruit, wat speelt er – actualiteit, beleid en plannen; stakeholder- en bewonersanalyse – wie wonen en werken er in het gebied, en aan het vraagstuk
Samen kennismaken: interviews en groepsgesprekken in het gebied, observaties vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, met en door zoveel mogelijk verschillende mensen – wat leeft hier, wat zijn de behoeften & kansen?
Samen plannen: een gezamenlijk multidisciplinair plan van aanpak, gericht op het vraagstuk en het plangebied
Samen aan de slag: bijv. klimaatbus, loket met koffie en workshops: aanwezig in het plangebied en begeleiding bij uitvoering
Borging: passende overdracht zodat de beweging doorzet

Het resultaat
Er ontstaat beweging. Op basis van een inclusief, open, transparant en navolgbaar plan, opgesteld door en met bewoners en professionals.  En op basis van een gedegen en compleet beeld van bewoners- en stakeholderperspectieven, en van kansen en knelpunten in het plangebied.

Een eerste stap
Zullen we eens kennismaken? Graag licht ik in gesprek de aanpak toe en bespreken we hoe ik jou en het vraagstuk van dienst kunnen zijn.

Wil je een snel advies? En wil je niet wachten?
Boek dan een online op de tekentafel: in 60-90 minuten sleutelen we samen een aanpak in elkaar. Je gaat naar huis met een praatplaat.