Teamontwikkeling & coaching

Hoe vaak heb je het als team met elkaar over hoe het gaat?
Waar gaat dit team eigenlijk over? Hebben jullie een gezamenlijk doel, een missie? Zijn jullie een team?
Gaat het goed met het team of is er gedoe? Wat lichte wrijving hier en daar? Of echt fittie?

Moet er zelfsturing komen en lukt dat nog niet echt? Klikt het niet zo met het teamhoofd?
Kom jij als teamleider nieuw bij het team? Ben je een nieuw team aan het vormen?
Willen we eens stilstaan bij hoe het gaat? En wat wordt de strategie voor de volgende periode?
Neemt dit team afscheid van elkaar en willen we daar nog eens goed de tijd voor nemen? 

Stuk voor stuk momenten om als team samen bij stil te staan.
De teamleider kan in veel van deze gevallen zelf de begeleidersrol op zich nemen.
Een teamleider die zelf inhoudelijk mee wil praten of zicht wil krijgen op de dynamiek waar hij/zij deel van uitmaakt, kiest vaak voor begeleiding door een derde.


In een goede teamsessie

  • Is het doel duidelijk en de beoogde resultaten
  • Komt iedereen aan het woord en dragen allen bij
  • Is er veilige ruimte voor emoties en is het functioneren onderwerp van gesprek: wat gaat goed, wat kan er beter?
  • Is er, of komt er, gelijkwaardigheid tussen de leden
  • Sluiten we af met gedragen bevindingen en zo nodig ook afspraken – smart graag


Hoe kan ik je helpen?

  • Als sparring partner – we sparren over de opzet, jij als teamleider begeleidt zelf de bijeenkomst. Ik ben daar wel of niet bij
  • Met visual harvesting  – ik observeer, maak een visueel verslag en koppel in beelden terug wat ik zie – tijdens of na afloop van de sessie
  • Als facilitator – ik begeleid een deel van de sessie, of de hele sessie
  • Als teamcoach – ik begeleid team inclusief teamleider in een of meer sessies naar een volgende ontwikkelfase
  • Met training – het team krijgt succesfactoren aangereikt, leert over teamfasen – en we passen wat we leren direct toe op het eigen team.

 

Teamwerk omvat training | workshops | vraaganalyse & systeemverkenning | teamontwikkeling & coaching | visual harvesting