Teamwerk

Marianne Zuur begeleidt teams in ontwikkeling – van start up tot en met de eindfase. In de ‘light’ variant gaat dat om een workshop verkenning, of training die inzicht geeft in wat een team tot betere samenwerking brengt, en waarin het eigen team als casus mag dienen.

In een intensievere variant reflecteren we op de samenwerking en mag spanning of conflict onderwerp zijn van gesprek. Niet zelden komt de spanning van buiten en dan helpt het om samen inzicht te krijgen in het systeem rond het vraagstuk. In een teamsessie of teamtraject help ik jullie om het goede gesprek met elkaar te voeren, aangevuld met andere werkvormen. Meer over mijn werkmethode lees je hier.

Marianne Zuur verzorgde teamwerk voor o.a. RVO, Duurzaam Den Haag, Pentascope, Alles is Gezondheid, het Ministerie van EZK en RHDHV.