5 september, 2017

Your Brain in 2030

Wat zien we samen als we de moeite nemen om ons een beeld van de toekomst te vormen? Zou het dan mogelijk zijn om met alleen je brein een robot te besturen? Of beperkt ons zelfbeeld ons in onze kijk op de toekomst? In de VS experimenteren ‘grinders’ met zelf-implantatie van elektronica. De exponentieel toenemende technische mogelijkheden benemen ons het zicht op onszelf en betekenisvol contact. Zullen robots in de toekomst therapie nodig hebben omdat wij mensen ze slecht behandelen? We kunnen planten interactief maken zodat ze ons het belang van de natuur kunnen leren. Zullen we onze huisdieren ook gaan toerusten met apparatuur die ze meer mogelijkheden geeft? Laten we vooral nu werken aan het vergroten van het begrip van de intelligentie van ons hart.

Dit is een visueel verslag van het jaarlijkse event dat de Dutch Future Society op dinsdag 5 september 2017 hield bij de Supperclub te Amsterdam. Thema van het event was ‘your brain in 2030’. Het bestuur van DFS had mij gevraagd om deze visuele impressie te maken van de dag. Ik heb de boodschap van een aantal key note speakers en exposanten, en van plenaire introductie en afronding samengevat in een beeld per item. Dat vraagt inlezen vooraf, aanwezigheid en focus op de dag zelf, en een nabewerking van de tekeningen achteraf.