28 januari, 2018

Trendrede 2018 – het jaar van het uithoudingsvermogen

Vandaag mocht ik tekenen bij de trendrede, een jaarlijkse verkenning van vernieuwende ontwikkelingen die zich aftekenen in onze samenleving, geschreven door een team van Nederlandse toekomstverkenners, futurologen. Freija van Duijne had mij meegevraagd.

Hoe kunnen toekomstverkenningen van betekenis zijn voor jouw werk en jouw organisatie?

Toekomstverkennen is een vak. Futurologen destilleren uit het nieuws signalen die duiden op maatschappelijke veranderingen. Scenario planners zoals Freija vertalen deze trends naar toekomstscenario’s. Dat doen ze aan de hand van jouw vraag. Ze maken – simpel gezegd – op feiten en intuïtie gebaseerde verhalen van hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Dat genereert nieuwe inzichten & handelingsperspectief om je strategie te optimaliseren. Zo kun je met vertrouwen nieuwe stappen zetten. Zo voorkom je dat een onzekere toekomst jou lamlegt. Of dat je blijft doen wat je altijd al deed.

Het zijn de nieuwe inzichten die scenario’s maken. En die ontstaan in gesprek met de klant, in workshops. “Organisational learning” noemen we dit. Dat lukt door met een open houding naar de toekomst te kijken. En dat heeft baat bij professionele begeleiding. Freija en ik ontwerpen en begeleiden deze trajecten en workshops. Wij nemen jouw medewerkers mee in het ontwikkelen van de scenario’s. Zo begeleiden wij jouw organisatie naar een gedragen visie en strategie.

Terug naar die trendrede 2018, waar ik las en hoorde hoezeer een aantal ontwikkelingen dwars door alle sectoren heen speelt. Ik was verrast en ook weer niet. Overal in Nederland doet de bruis van onderop zich gelden: energieke communities van burgers en sociaal ondernemers die verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en ervaren dat ze samen verschil kunnen maken. Overal in Nederland. En op allerlei terreinen: duurzame energie, voedsel, zorg, onderwijs, jongerenwerk, vitaliteit van ouderen. Inmiddels geven slimme overheden hier nog meer ruimte voor. Bijvoorbeeld met experimenteerregelingen. Nu is het zaak om deze bewegingen op te schalen. Zodanig dat ze de gevestigde orde een andere richting geven. Koersend naar een duurzaam Nederland en een toekomstbestendige planeet. We bouwen nieuwe ecosystemen. En dat vergt lange adem: 2018 wordt het jaar van het doorzettingsvermogen.

Er zijn procesbegeleiders die dit bouwen begeleiden in de vingers hebben. Je herkent ze aan hun vermogen om te luisteren en verbinden. Zij belichamen inclusie. Heb je zo’n procesbegeleider nodig? Neem dan contact op. Misschien kan ik je verder helpen.

Een beeldende samenvatting van de trendrede 2018 vind je hier.
Wil je iets meer woorden, lees dan deze samenvatting.
De volledige tekst van trendrede kun je hier downloaden.
Wil je meer weten over scenario plannen? Dan kun je hier een introductie downloaden