6 januari, 2019

Nieuwjaarsblog 2018-19

1 jaar ondernemer. Ik maakte de balans op. En zet de koers uit voor 2019. 

Het lukte om in het eerste jaar als ondernemer een jaarinkomen op te bouwen. Daar ben ik trots op! Daarbij deed ik waar mijn hart ligt, dus ik genoot van elke opdracht, bereikte resultaten waar we heel blij mee waren. En… het was spannend: ik heb in angst gezeten of ik het financieel zou redden, er waren moeilijke momenten in samenwerking, er waren momenten dat ik om hulp heb gevraagd. En dat kreeg ik.

2018. Ik investeerde in netwerk en portfolio, en… er kwamen opdrachten uit onverwachte hoek. Zo werkte ik als systemisch coach voor medewerkers van een gemeente; begeleidde teamontwikkeling voor een grote overheidsorganisatie en brainstorms voor een internationaal gezelschap en een technische universiteit; tekende voor de Trendrede 2018, voor twee ministeries en een provincie; ontwikkelde sociaal ondernemerschap in een aantal duurzaam voedselprojecten, en verkende de uitdagingen van duurzame energie in eigen wijk en stad – met Duurzame Zeehelden en Energy Parties. De grootste opdracht dit jaar waren de Burgergesprekken voor het Klimaatakkoord. Daar begeleidden we dialogen en bracht ik de boodschappen in beeld. Ik werkte samen: in Het Klimaatavontuur, met NPBO, als lid van Pentascope, voor 070 Energiek, bij de Haagse Voedselkaravaan, Eetbare Velden, Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Er zit een rode draad in mijn werk. Het gaat altijd over een gedragen opgave, over inclusie, alle deelnemers stem geven en de ruimte om zich te laten horen, en van daaruit te groeien. Het gaat over jou als mens en elkaar als mens mogen aanraken. Dan gaat het over verbondenheid ervaren. Het gaat over zien wat zich aftekent aan de horizon, en waar het systeem nu staat – de feiten benoemen, de weerstand proeven, en zo ruimte geven voor beweging die dan als vanzelf ontstaat. Het gaat ook over plezier en genieten, bijvoorbeeld door de inzet van de rijkdom van onze zintuigen – beelden, locatie, verstilling en emoties zodat het hele brein en het hele lijf kunnen meedoen met de opgave die we samen ontwikkelen. Ik leer daarin steeds meer ‘less is more’, steeds nauwkeuriger waar-nemen en bedding geven.

Ook vraagstukken die niet tot betaalde opdrachten leidden, waren een verrijking op mijn pad. Ze dragen bij aan mijn gedachtengoed: zo wordt mijn investering in een werkdruk traject op de ene plek, onderdeel van leiderschapsontwikkeling elders. Zo was het werken aan een ontwikkeltraject voor de energiesector zaaigoed voor een training bij een gemeente en een intervisie-opdracht voor energiecoöperaties. En zo kan de verkenning van versterking van omgevingsmanagement voor een energiebedrijf uitmonden in regie voor de buurt, of de netwerkbegeleiding bij een betekenisvol duurzaam project.

Het is 2019. Een succesvol jaar – voor jou en voor mij! Jouw werk, je projecten, je team, gaat vliegen. Wat was daarvoor nodig? Wat zie je jezelf dan doen? Waar geef je jezelf dan complimenten voor? Wat heb je dan geleerd, waar breng je het geleerde in de praktijk? Waar heb je anderen voor ingeschakeld? 

2019 staat voor mij voor liefdevol omarmen wat er is en nog dieper vertrouwen dat er op mijn pad komt wat nodig is wanneer ik geniet van mijn talent en het goede doen. 

Dan coach ik teams en mensen die op zoek zijn naar groei. Dan begeleid ik dialogen en samen-maak-bijeenkomsten tussen burgers, ambtenaren en ondernemers. Dan werk ik in een team dat een verandertraject vormgeeft samen met de mensen die het te doen hebben. En in dat team help ik met wat er nodig is: door mee te doen, te inspireren, te steunen wanneer de vinger vriendelijk op de zere plek moet worden gelegd, in aanzetten tot actie, verbinden, structureren, verzamelen, onderbouwen en bedding geven – een warm welkom!