Inspiratiedialoog Energieke Samenleving

Het is 2 voor 12, de aarde warmt op. Teveel, te snel. Co2 legt een deken om de aarde. Maar wij slapen nog. Het besef van urgentie leeft nog onvoldoende. Energiegebruik neemt nog steeds toe.

We hebben ons gecommitteerd aan een klimaatdoel: CO2 neutraal in 2050.  Dat vraagt om een energietransitie en een voedseltransitie. Beide grijpen in op de leefomgeving van mensen: het gaat om anders verwarmen, anders koken, anders eten, anders wonen. Als we dat doel willen halen, hebben we alle duurzame energie bronnen nodig, naast elkaar. Hebben we alle vormen van duurzaam voedsel nodig, naast elkaar.

Een warme truiendag, plastic scheiden, en een dag minder vlees maken tegelijkertijd veel verschil EN gaan niet ver genoeg.

Het is niet genoeg om biologisch en lokaal te eten. Dat moet óók, en we hebben de verdergaande ingrepen van de permacultuur nodig.

Windparken op zee zijn nodig, maar ook op land. We hebben zonne-energie nodig en nog een tijdje wat grijzere soorten. En het is nodig om actief CO2 uit de lucht te halen.

Het goede nieuws is dat technologische ontwikkelingen kansen bieden: het is mogelijk om van CO2 een grondstof te maken, een vaste stof voor oa de bouw. Zo kan CO2 een prijs krijgen en het ETS meer waarde geven. Het wordt mogelijk om CO2 en waterstof te produceren uit afval. Big data en platformtechnologie maken lokale en directe matches mogelijk, er ontstaat een deeleconomie. Met permacultuur wordt overal ter wereld geëxperimenteerd.

Deze grote transities zijn bovenal maatschappelijke transities: het lukt alleen als alle burgers meedoen. Maar …. Er is niet alleen onvoldoende besef van urgentie, er is weerstand tegen de grote veranderingen in de leefomgeving van mensen, en dat vertraagt de transitie. Dat hebben we aan te kijken. Mensen willen zelf zeggenschap over hun leefomgeving, en pakken dat ook – te merken aan de vele bewonersinitiatieven op diverse terreinen – stadslandbouw, energieproductie, sociaal ondernemerschap. Dat biedt kansen om de transities te versnellen en de weerstand te slechten. Samen ruimtelijke opgaven aanpakken met de lokale bewoners is een wenkend perspectief. Daar waar het lukt, gaat het hand in hand met inhoudelijk en emotioneel kundige procesbegeleiding.

wil je meer zien en horen? Vanaf vandaag kun je mij als spreker en dagvoorzitter boeken via Athenas.