11 oktober, 2017

Contact in conflict

Hoe blijf ik in contact met jou, juist als er een conflict is?

Een werkvraag kan zijn: Hoe zorg ik ervoor dat ik in contact blijf met mezelf en de ander als we samen ergens niet uitkomen, en er een conflict dreigt te ontstaan? Ik kan dan moeite hebben bij mezelf te blijven, en ga dan liever mee met de ander – bijvoorbeeld omdat ik liever de relatie behoud. Of omdat ik me zo goed in de ander kan verplaatsen dat zijn of haar waarheid bijna groter wordt dan de mijne. Of ik kan moeite hebben om mee te gaan met de ander omdat het al moeite genoeg kost om bij mezelf te blijven, of omdat ik de ander echt niet begrijp.

Dit soort vragen lenen zich voor een systemische* werkvorm: hoe ziet het eruit als ik ‘mezelf’ neerzet in de ruimte, en om mij heen bijvoorbeeld de ander, of de blokkade, en dat wat mij kan dienen? We zetten dan groepsleden in als vertegenwoordigers van deze symbolen, als representanten. Zonder woorden kunnen we waarnemen wat dit beeld geeft. Spaarzaam met woorden vragen we uit wat deze representanten ervaren. En misschien staan ze liever op een andere plek?

We komen dan wel eens uit bij een ingrijpende gebeurtenis uit het verleden. Bijvoorbeeld dat je als kind verhuisde van een klein huisje in de natuur naar het naargeestige voorouderlijke stadshuis. Samen feiten van toen onder ogen te mogen zien en ervaren hoe het was, draagt dan bij aan het antwoord op de vraag waarmee de ‘ik’ in dit verhaal ging werken. In deze opstelling gaf de gebeurtenis inzicht in de blokkade, wat maakte dat zij het contact met zichzelf kon herstellen.

Wat doet het paard dan in dit plaatje? Het paard hielp zichtbaar maken. Omdat deze ‘mijzelf’ aanvankelijk niets wilde weten van blokkade of steun, ging het paard daar ‘bijstaan’. Systemisch werk met paarden doe ik bij en met Liesbeth Groenewoud en Esther Hiddema.

Het stemt mij dankbaar om als begeleider – opsteller, systemisch coach – of als representant te mogen meewerken aan dit soort intervisie. We verbinden hoofd en hart.

Met professionele nabijheid. Daarover later meer.

 

* Met systemisch bedoelen we dat we vraag en antwoord benaderen vanuit het hele systeem om de vraagsteller heen: alle elementen in zijn of haar systeem dragen een stukje van het antwoord bij zich. We maken een vereenvoudigde weergave van het systeem. We kiezen dan bijvoorbeeld voor de familie, het werk, of een thema.