teamontwikkeling

Teamontwikkeling schoei ik op de leesten van systemisch werk en creatief denken. Graag ontwerp ik een teamsessie samen jou als opdrachtgever. We maken er een fijne dag van waar gelachen mag worden, en aangekeken wat nodig is, en we meters maken voor de komende tijd. We doen inspiratie op en leren iets nieuws. En… we gaan met afspraken de deur uit waar eenieder zich aan houdt.

Kleine teams begeleid ik graag alleen. Grotere teams kunnen baat hebben bij twee begeleiders voor de groep. Met de facilitatoren in mijn netwerk is het fijn samenwerken.

In de voorbereiding met de opdrachtgever overleggen we over doel, beoogde resultaten, programma, plaats, inrichting en tijd, groep en bemensing.