Mijn pad
Ondernemer ben ik sinds 2017. Daarvoor werkte ik 20 jaar bij dezelfde werkgever. In organisatieontwikkeling, de energietransitie, en innovatiebeleid.Als facilitator en projectleider. Ik kwam er binnen als jurist met een talenknobbel, nadat ik – vers uit de collegebanken – als bedrijfsjurist aan de slag kon bij twee elektronicabedrijven. Ik kreeg de kans om door te groeien en naast beleid- en projectkennis, ook brein- mens- en organisatiekunde te ontwikkelen.
In de energietransitie kwam ik in aanraking met weerstand tegen windmolens, waar elders in het land groepen inwoners – verenigd in energiecoöperaties – zelf windmolens neerzetten. Als facilitator en systemisch coach werk ik met de weerstand en energie in en tussen mensen zelf. Community building is nou mijn werk: teamontwikkeling in de wijk. Teamontwikkeling doe ik ook in organisaties. En ik werk individueel met mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling. De rode draden tussen die drie? Het echte contact. Ik stimuleer dat contact door jullie verbinding te laten maken met het scheppende deel van je brein. Tekenen, visualiseren, muziek maken of luisteren, wandelen in de natuur, dansen maken dat mogelijk. Dat combineer ik met systemisch werk: we verkennen waar patronen vandaan komen die in de weg staan, door te kijken naar systeem en stakeholders rond het vraagstuk dat voorligt.