Mijn pad

Ondernemer ben ik sinds 2017. Daarvoor werkte ik 20 jaar bij dezelfde werkgever. In organisatieontwikkeling, de energietransitie, innovatiebeleid en buitenlandse handel. Als projectleider en later ook als facilitator.

Ik kwam er binnen als jurist met een talenknobbel, nadat ik – vers uit de collegebanken – als bedrijfsjurist aan de slag was geweest bij twee elektronicabedrijven. Bij het Ministerie van Economische Zaken kreeg de kans om door te groeien en naast beleid- en projectkennis, ook brein- mens- en organisatiekunde te ontwikkelen.

In de energietransitie kwam ik in aanraking met verzet tegen windmolens, waar elders in het land groepen inwoners – verenigd in energiecoöperaties – zelf windmolens neerzetten. Weerstand en bruis leken bij elkaar te horen.

Als facilitator en systemisch coach werk ik met die weerstand en met energie in en tussen mensen. Community building is nou een groot deel van mijn werk. Dat is eigenlijk teamontwikkeling in een wijk of in een projectomgeving. Ik doe dat nog steeds vooral in de energietransitie: naast winprojecten, begeleid ik ook stakeholders en bewoners bij zonneprojecten en in wijkaanpakken rond duurzame warmte. Bij Royal HaskoningDHV kreeg ik de kans om dat verder door te ontwikkelen. En nu staat er een leeromgeving voor collega’s en externen – de Academie voor Bewonersparticipatie.

Coaching omvat het tweede grote deel van mijn werktijd. In organisaties doe ik teamcoaching. En ik werk individueel met mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling. De rode draad in mijn werk? Dat gaat voor mij over contact maken en verbinden. Ik begeleid jou en anderen in dat contact door jullie verbinding te laten maken met het scheppende deel van je brein. Tekenen, visualiseren, muziek maken of luisteren, wandelen in de natuur, dansen ontspannen het brein en openen de weg naar contact, samenwerking en scheppingskracht. Met systemisch werk verkennen we waar patronen vandaan komen die in de weg staan, door te kijken naar thema’s en spelers rond het vraagstuk dat voorligt.