Werkconferenties

Er zijn werkbijeenkomsten met 12 deelnemers en met 600. Het verschil zit ‘m in de aansturing en de werkvormen. Bij grote werkbijeenkomsten stuur ik aan vanuit de rol van creatief directeur of dagvoorzitter. Beide zijn te verenigen, al kan het wenselijk zijn dat opdrachtgevers op grote conferenties een bekend spreker als dagvoorzitter inzetten. Zo heb ik fijn samengewerkt met Judith de Bruijn, Anouschka van den Berg en Donatello Pirasz.

Bij de rol van creatief directeur hoort het opzetten van een interactief  dagprogramma, regie voeren over dit programma, en het aansturen van facilitatoren en sprekers.
Bij de rol van dagvoorzitter hoort het faciliteren van een goede sfeer, het tot hun recht laten komen van sprekers en het wegwijs maken van de deelnemers over de dag.