Inspiratiedialoog Energieke Samenleving

Het is 2 voor 12, de aarde warmt op. Teveel, te snel. Co2 legt een deken om de aarde. Maar wij slapen nog. Het besef van urgentie leeft nog onvoldoende. Energiegebruik neemt nog steeds toe. We hebben ons gecommitteerd aan een klimaatdoel: CO2 neutraal in 2050.  Dat vraagt om een energietransitie en een voedseltransitie. Beide […]